Aylık Arşiv - Ocak 2018

Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik

20 Ocak 2018 Tarihli ve 30241 sayılı Resmi Gazete ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda, aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Uzmanlarımız tarafından hazırlanan, değişiklikle ilgili özet metin aşağıdadır; Havacılık sektöründeki büyümenin desteklenmesi ve uluslararası yolcu ve yük taşımacılığında Türk havayolu şirketlerinin rekabet gücünü artırabilmesi için havayolu ile yük  ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir. İstanbul ilinde 37 sektöründe yapılacak hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilecektir. “Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci [...]

Devamını oku...

DIR Kararında Değişiklik

26.11.2017 tarihinde yayımlanan DIR Kararı değişikliği tam metni aşağıdaki linkte yer almaktadır. Ayrıca Kararın uygulama Tebliği de yayımlanacak. Değişiklik konularının uygulama şekli tebliğde açıkça belirtilecektir. Uygulama tebliği yayımlandığında tarafınız ile paylaşılacaktır.   Değişiklik konuları ve yorumlarımız:   DIR Kararı 6.maddesinin a,b ve c bentleri için yapılan değişiklik aşağıdadır: YYS sahibi firmalar de indirimli teminat oranı %1 OKSB sahibi firmaların DİİB müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde ki herhangi bir yıl içinde minimum 25 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirmesi durumunda iki yıl boyunca DİİB kapsamında yapacağı ithalatlardan [...]

Devamını oku...

Şeker Kurumu Kanun Hükmünde Kararname ile Kapatılmıştır

Merhaba, 24.12.2017 tarihinde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname tam metni aşağıdaki linkte yer almaktadır. Kararnamenin 70 ve 73.maddelerine istinaden Şeker Kurumu kapatılmıştır. Şeker Kurumunun bütün görev ve yetkileri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilmiştir. Şeker Kurumundan alınan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı (YYT) ile  A/B ve C kotası Şeker Tahsisleri vs bütün konular bu karar ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilmiştir.    

Devamını oku...

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Bina İnşaat Harcamalarındaki KDV İadesi ve Yatırıma Katkı Oranına İlave 15 Puan Uygulaması 31.12.2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

Beklenildiği üzere, imalat sanayine yönelik (Sektör Kodu : 15 -37) düzenlenen Yatırım Teşvik  Belgeleri kapsamındaki bina inşaat harcamalarında  KDV İadesi ve Yatırıma Katkı Oranına ilave 15 puan uygulaması 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Resmi gazetedeki tam metne ulaşmak için tıklayınız: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230M3-6.pdf

Devamını oku...
Bilgi Almak ve Aramak İçin Tıklayın