Yazar - Kemal

Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik

20 Ocak 2018 Tarihli ve 30241 sayılı Resmi Gazete ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda, aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Uzmanlarımız tarafından hazırlanan, değişiklikle ilgili özet metin aşağıdadır; Havacılık sektöründeki büyümenin desteklenmesi ve uluslararası yolcu ve yük taşımacılığında Türk havayolu şirketlerinin rekabet gücünü artırabilmesi için havayolu ile yük  ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir. İstanbul ilinde 37 sektöründe yapılacak hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilecektir. “Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci [...]

Devamını oku...

DIR Kararında Değişiklik

26.11.2017 tarihinde yayımlanan DIR Kararı değişikliği tam metni aşağıdaki linkte yer almaktadır. Ayrıca Kararın uygulama Tebliği de yayımlanacak. Değişiklik konularının uygulama şekli tebliğde açıkça belirtilecektir. Uygulama tebliği yayımlandığında tarafınız ile paylaşılacaktır.   Değişiklik konuları ve yorumlarımız:   DIR Kararı 6.maddesinin a,b ve c bentleri için yapılan değişiklik aşağıdadır: YYS sahibi firmalar de indirimli teminat oranı %1 OKSB sahibi firmaların DİİB müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde ki herhangi bir yıl içinde minimum 25 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirmesi durumunda iki yıl boyunca DİİB kapsamında yapacağı ithalatlardan [...]

Devamını oku...

Şeker Kurumu Kanun Hükmünde Kararname ile Kapatılmıştır

Merhaba, 24.12.2017 tarihinde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname tam metni aşağıdaki linkte yer almaktadır. Kararnamenin 70 ve 73.maddelerine istinaden Şeker Kurumu kapatılmıştır. Şeker Kurumunun bütün görev ve yetkileri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilmiştir. Şeker Kurumundan alınan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı (YYT) ile  A/B ve C kotası Şeker Tahsisleri vs bütün konular bu karar ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilmiştir.    

Devamını oku...

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Bina İnşaat Harcamalarındaki KDV İadesi ve Yatırıma Katkı Oranına İlave 15 Puan Uygulaması 31.12.2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

Beklenildiği üzere, imalat sanayine yönelik (Sektör Kodu : 15 -37) düzenlenen Yatırım Teşvik  Belgeleri kapsamındaki bina inşaat harcamalarında  KDV İadesi ve Yatırıma Katkı Oranına ilave 15 puan uygulaması 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Resmi gazetedeki tam metne ulaşmak için tıklayınız: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230M3-6.pdf

Devamını oku...

YYS Mevzuatı Değişti

GİK YÖNETMELİĞİNE 13 EKİM 2017 TARİHİNDE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Başvurularda düzenlenen soru formu sadeleştirilmiştir. Ayrıca tüm başvuruların objektif kriterler üzerinden yapılması amacıyla söz konusu form yeknesaklaştırılarak firmanın durumuna uygun cevapları seçmesi sağlanmıştır. Böylece başvuru sürecinin daha kolay ve hızlı tamamlanmasına imkan sağlanmış olup söz konusu yeni form 3 ay sonra yürürlüğe girecektir. Ceza kararlarının değerlendirilmesinde gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce ihlalin beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesine istinaden düzenlenen ceza kararlarının belgenin verilmesinde dikkate alınmaması yönünde düzenleme yapılmıştır. Hava [...]

Devamını oku...

Orta Yüksek Teknolojilere 4. Bölge Yardımı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararında beklenen değişiklik yapıldı. Kararın en önemli değişikliği Orta-Yüksek Teknoloji Yatırım konularının dahil edilmesi oldu. Buna göre; * Orta-Yüksek Teknoloji konularında (Ek-6) yatırım yapan/yapacak firmalar, 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek. Asgari yatırım şartı ise, bulunduğu bölgenin şartlarını taşıması yeterli olacak. * 31/12/2016 Kurumlar Vergisi indirimi ve Sgk işveren prim payı desteği oranları süresiz olarak uzatıldı. Bu sayede belirli bir süre içerisinde %10 gerçekleşme şartı kalkmış oldu. * Organize Sanayi Bölgesinde yapılan yatırımlar, bir alt bölge desteklerinden faydalanıyordu, artık endüstri bölgesinde yapılan [...]

Devamını oku...

DİİB Kapsamı Tarım Genelgesi Güncellendi

TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2016/1) 26 ARALIK 2016   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) İşbu Genelge, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24’üncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.   Dayanak   MADDE 2 – (1) İşbu Genelge, 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17/01/2005 [...]

Devamını oku...

DİİB Sürelerinin Önündeki Engel Kaldırıldı

Mücbir Sebep Süreleri Konusu Halloldu 16.01.2016 tarihinden önce düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerine, Ukrayna,Mısır,Rusya,Libya ve Irak ülkelerine ihracat yapmaları durumunda 6 aylık Arap Baharı süresi verilmekteydi. Arap Baharının geçerlilik süresi 31.12.2016 tarihinde doldu. Bu tarihten sonra artık Arap Baharı süresi verilmemektedir. 03.03.2017 tarihinde yayımlanan ve 2017 yılında geçerli olacak yeni Arap Baharı süresi yayımlandı. 25/02/2017 tarihli Bakanlık Makam oluru kapsamında düzenlenen 6 aylık ithalat ve ihracat mücbir sebep ek süresi ile ilgili Ekonomi Bakanlığı duyurusu aşağıdadır. Başvuru şartları: 25/02/2017 tarihinden öne düzenlenen ve bu [...]

Devamını oku...

Dikkat! Bakanlık Re’sen Revize Yapıyor

Ekonomi Bakanlığı, zaman zaman Dahilde İşleme İzin Belgelerinde RE’SEN revize işlemler (özel şart revizesi, ek süre revizesi, madde bilgileri revizesi vb) gerçekleştirilebilmektedir. Yapılan resen işlemlere ilişkin firma e-posta adresine e-posta yoluyla bildirimde bulunulmaktadır. Resen işlemlerden haberdar olunabilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için firma kullanıcılarının Bilgilerim menüsü altında yer alan Adres/İletişim Güncelleme adımını kullanarak e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.  

Devamını oku...

Yeni Teşvikler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Değişikliklerle ilgili kararın tamamı ve yorumlarımız aşağıda yer almaktadır. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE 1– 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları” ibaresi eklenmiştir. Yorum: Bu madde ile üretimle alakalı yazılım ve gayri [...]

Devamını oku...
Bilgi Almak ve Aramak İçin Tıklayın