Başvuru Süreç Yönetimi

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü her ne kadar 108 soruyu cevaplamak, bir başvuru dosyası oluşturmak, bakanlığa başvuru yapmak ve bakanlık değerlendirmesine göre sonuçlanacak bir süreç gibi görünse de bize göre yukarıda anlatılan sürecin yönetimi 5 temel durumu sağlamaktan oluşmaktadır.

  1. İş birimleri süreçlerinin yazılı metin düzleminde iyileştirilmesi,
  2. İş birimleri süreçlerinin saha uygulamalarında iyileştirilmesi,
  3. İş birimleri süreçlerinin sağlıklı yürüyebilmesi için fiziki tesis uygunluğunun sağlanması,
  4. YYS beklentileri ve yapılan iyileştirmelerin firma personeli tarafından içselleştirilmesi amacıyla yapılması zorunlu olan eğitimlerin yapılması,
  5. İç kontrol, iç denetim ve bağımsız denetim mekanizmalarının kurulması, dokümanlarının oluşturulması ve çalışır hale getirilmesi.

5 temel iş, içinde bir çok farklı vasıftaki kişileri barındıran bir ekiple beklentiye uygun gerçekleştirilebilir.

Form Müşavirlik, ISO 27001 ve ISO 90001 belgeleri dahil olmak üzere, yukarıda bahsettiğimiz 5 temel işi kendi ekipleri ile yapmaktadır.

Süreç yönetimi, YYS alacak firma yönetiminin sürece hakim kılınması ile başlar.

Süreç yönetiminde, Form Müşavirlik proje ekibi ile firma proje ekibi arasında belirlenecek bir programa göre tüm aşamalar senkronize bir şekilde yürütülür.

Bir terzi mantığı ile YYS’yi her firmaya göre yeniden biçer, diker ve giydiririz.

Bilgi Almak ve Aramak İçin Tıklayın