Haberler ve Duyurular

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın İlgili, 25 Haziran 2018 Tarihli ve 30459 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer ‘de Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ve  yorumlarımız aşağıda linkte yer alan tabloda her madde için detaylı olarak yorumlanmıştır. Mükerrer Gazete ‘de yayınlanan yönetmelikteki yapılan değişiklerde dikkat çeken hususlar aşağıdaki gibidir: Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü(YYS) Yıllık Faaliyet Raporuna Bağlanması : Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika ı kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne  uygun olarak yapılıp yapılmadığı sertifika [...]

Devamını oku...

Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik

20 Ocak 2018 Tarihli ve 30241 sayılı Resmi Gazete ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda, aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Uzmanlarımız tarafından hazırlanan, değişiklikle ilgili özet metin aşağıdadır; Havacılık sektöründeki büyümenin desteklenmesi ve uluslararası yolcu ve yük taşımacılığında Türk havayolu şirketlerinin rekabet gücünü artırabilmesi için havayolu ile yük  ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir. İstanbul ilinde 37 sektöründe yapılacak hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilecektir. “Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci [...]

Devamını oku...

Şeker Kurumu Kanun Hükmünde Kararname ile Kapatılmıştır

Merhaba, 24.12.2017 tarihinde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname tam metni aşağıdaki linkte yer almaktadır. Kararnamenin 70 ve 73.maddelerine istinaden Şeker Kurumu kapatılmıştır. Şeker Kurumunun bütün görev ve yetkileri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilmiştir. Şeker Kurumundan alınan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı (YYT) ile  A/B ve C kotası Şeker Tahsisleri vs bütün konular bu karar ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilmiştir.    

Devamını oku...

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Bina İnşaat Harcamalarındaki KDV İadesi ve Yatırıma Katkı Oranına İlave 15 Puan Uygulaması 31.12.2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

Beklenildiği üzere, imalat sanayine yönelik (Sektör Kodu : 15 -37) düzenlenen Yatırım Teşvik  Belgeleri kapsamındaki bina inşaat harcamalarında  KDV İadesi ve Yatırıma Katkı Oranına ilave 15 puan uygulaması 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Resmi gazetedeki tam metne ulaşmak için tıklayınız: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230M3-6.pdf

Devamını oku...

YYS Mevzuatı Değişti

GİK YÖNETMELİĞİNE 13 EKİM 2017 TARİHİNDE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Başvurularda düzenlenen soru formu sadeleştirilmiştir. Ayrıca tüm başvuruların objektif kriterler üzerinden yapılması amacıyla söz konusu form yeknesaklaştırılarak firmanın durumuna uygun cevapları seçmesi sağlanmıştır. Böylece başvuru sürecinin daha kolay ve hızlı tamamlanmasına imkan sağlanmış olup söz konusu yeni form 3 ay sonra yürürlüğe girecektir. Ceza kararlarının değerlendirilmesinde gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce ihlalin beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesine istinaden düzenlenen ceza kararlarının belgenin verilmesinde dikkate alınmaması yönünde düzenleme yapılmıştır. Hava [...]

Devamını oku...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Tebliğide Değişiklik

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda, Bazı Değişiklikler Yapılmıştır;   Değişikliklerle ilgili kararın tamamı ve yorumlarımız aşağıda yer almaktadır.   Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)   MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2012/1)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlığa müracaat edilir. Ancak, genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım [...]

Devamını oku...
Bilgi Almak ve Aramak İçin Tıklayın