Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik

20 Ocak 2018 Tarihli ve 30241 sayılı Resmi Gazete ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda, aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Uzmanlarımız tarafından hazırlanan, değişiklikle ilgili özet metin aşağıdadır; Havacılık sektöründeki büyümenin desteklenmesi ve uluslararası yolcu ve yük taşımacılığında Türk havayolu şirketlerinin rekabet gücünü artırabilmesi için havayolu ile yük  ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir. İstanbul ilinde 37 sektöründe yapılacak hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilecektir. “Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci [...]

Devamını oku...

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Bina İnşaat Harcamalarındaki KDV İadesi ve Yatırıma Katkı Oranına İlave 15 Puan Uygulaması 31.12.2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

Beklenildiği üzere, imalat sanayine yönelik (Sektör Kodu : 15 -37) düzenlenen Yatırım Teşvik  Belgeleri kapsamındaki bina inşaat harcamalarında  KDV İadesi ve Yatırıma Katkı Oranına ilave 15 puan uygulaması 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Resmi gazetedeki tam metne ulaşmak için tıklayınız: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230M3-6.pdf

Devamını oku...

Orta Yüksek Teknolojilere 4. Bölge Yardımı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararında beklenen değişiklik yapıldı. Kararın en önemli değişikliği Orta-Yüksek Teknoloji Yatırım konularının dahil edilmesi oldu. Buna göre; * Orta-Yüksek Teknoloji konularında (Ek-6) yatırım yapan/yapacak firmalar, 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek. Asgari yatırım şartı ise, bulunduğu bölgenin şartlarını taşıması yeterli olacak. * 31/12/2016 Kurumlar Vergisi indirimi ve Sgk işveren prim payı desteği oranları süresiz olarak uzatıldı. Bu sayede belirli bir süre içerisinde %10 gerçekleşme şartı kalkmış oldu. * Organize Sanayi Bölgesinde yapılan yatırımlar, bir alt bölge desteklerinden faydalanıyordu, artık endüstri bölgesinde yapılan [...]

Devamını oku...

Yeni Teşvikler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Değişikliklerle ilgili kararın tamamı ve yorumlarımız aşağıda yer almaktadır. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE 1– 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları” ibaresi eklenmiştir. Yorum: Bu madde ile üretimle alakalı yazılım ve gayri [...]

Devamını oku...

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

3 Şubat 2017 Tarihli ve 29968 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İle; “3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarının KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmış olup, bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir. Yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları istisnasının uygulamasında, makine ve teçhizat teslimlerindeki istisna uygulamasına ilişkin aşağıdaki bölümlerde [...]

Devamını oku...

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar Yatırımlarda devlet Yardımlarına bir yenisi daha bu karar çerçevesinde eklenmiştir. Böylelikle yatırımcıyı daha fazla yeni projeler üretmeye yönlendirerek Ülke kalkınmasında basamak atlanması beklenmektedir. Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenli sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltarak, teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-GE yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi amacıyla ilgili 2016/9495 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile destekler, şartlar, değerlendirme [...]

Devamını oku...

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

-Yatırım Teşvik Belgesi, iller bazında belirlenmiş öncelikli sektörlerde yapılacak yatırımları teşvik etmek amacıyla yatırımcılara verilen belgedir. -Yatırım Teşvik Belgesi almak için istenilen belgelerinin eksiksiz olarak hazırlanması titizlikle yürütülmesi gereken bir süreçtir. -Yatırım teşvik belgesi, yatırımcıya bina inşaat harcamalarında ve makine teçhizat alımlarında, belirli muafiyetler ve destekler sağlar. Sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer yaratmak, teknoloji kullanımını ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi [...]

Devamını oku...

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN AMACI

Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın artırılması, Uluslararası rekabet gücünü artıracak, araştırma – geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesidir

Devamını oku...
Bilgi Almak ve Aramak İçin Tıklayın