DIR Kararında Değişiklik

DIR Kararında Değişiklik

26.11.2017 tarihinde yayımlanan DIR Kararı değişikliği tam metni aşağıdaki linkte yer almaktadır. Ayrıca Kararın uygulama Tebliği de yayımlanacak. Değişiklik konularının uygulama şekli tebliğde açıkça belirtilecektir. Uygulama tebliği yayımlandığında tarafınız ile paylaşılacaktır.

 

Değişiklik konuları ve yorumlarımız:

 

 • DIR Kararı 6.maddesinin a,b ve c bentleri için yapılan değişiklik aşağıdadır:
 1. YYS sahibi firmalar de indirimli teminat oranı %1
 2. OKSB sahibi firmaların DİİB müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde ki herhangi bir yıl içinde minimum 25 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirmesi durumunda iki yıl boyunca DİİB kapsamında yapacağı ithalatlardan doğacak verginin %1’i,
 3. OKSB sahibi firmaların DİİB müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde ki herhangi bir yıl içinde minimum 5 milyon ABD Doları ile 25 milyon ABD Doları tutarı arasında ihracat gerçekleştirmesi durumunda iki yıl boyunca DİİB kapsamında yapacağı ithalatlardan doğacak verginin %5’i,
 4. OKSB Sahibi firmalar DİİB kapsamında yapacağı ithalatlardan doğacak verginin %10’nu kapsamında indirimli teminattan faydalanır.

 

 • DIR Kararı 19.maddesinin 4,9,11,15 ve 16. fıkraları için yapılan değişiklik aşağıdadır:
 • 4.Fıkra: %1 ve %5 indirimli teminattan faydalanan firmaların DİİB kapsamında yapacakları Kati İthal işlemlerinde mal beyanı aranmaz. (Eski A ve B sınıfı OKSB’nin sağladığı muafiyet ile aynıdır.)
 • 9, 11, 15 ve 16. fıkralarda Kurum isimlerinde değişiklik yapılmıştır. Önr: İhracatçı Birlikleri Genel Sekterliği unvanı Bölge Müdürlüğü olmuştur.

 

 •  DIR Kararı 20.maddesinin 3. fıkraları için yapılan değişiklik aşağıdadır:
 • İİGÜ ile ilgili beyanda değişiklik yoktur. Madde numarası değişmiştir.

 

 • DIR Kararı 22.maddesi için yapılan değişiklik aşağıdadır:
 • Müeyyide doğuran durumlarda değişiklik yoktur.
 • Yeni Karar ile döviz kullanım oranı aşımı olan belgelerde müeyyide uygulanmayacak olup. Taahhüt kapaması gerçekleştikten sonra düzenlenen/düzenlenecek Dahilde İşleme İzin Belgeleri altı ay indirimli teminattan yararlanamayacaklardır.
 • Döviz kullanım oranı aşımın müeyyideye konu olup/olmayacağı uygulama tebliğinde belli olacaktır. Döviz kullanım oranlarında değişiklik olma durumu da söz konusudur.

 

 • DIR Kararı 23.maddesi ve26.maddeleri için yapılan değişiklik aşağıdadır:
 • Uygulamada değişikliklik yoktur. Tanım değişikliği vardır.

 

 • DIR Karası Geçici 22.madde açıklamaları aşağıdadır:
 • Kararın yayımlandığı tarihten önce düzenlenen DİİB kapsamaktadır.
 • A) İİGÜ tahhüdü içeren belgelerde kati ithal işleminin tamamlanmaması durumunda GK 238 kapsamında Amme Alacakları Tahsili Usulünce müeyyide uygulanacaktır.
 •  B) DİİB kayıtlı MBR ekranında taahhüt edilen miktarın üzerinde alım yapılması durumunda aşıma needen olan alım eksik ihracata yol açmıyorsa belge müeyyidesiz olarak kapatılır.
 • D) Döviz kullanım oranı aşımı olan belgelerde yapılaca değişiklik için kesin bilgi uygulama tebliğinde açıklanacaktır.

 

 

Bu yazıyı paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Bilgi Almak ve Aramak İçin Tıklayın