Haberler

Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik

20 Ocak 2018 Tarihli ve 30241 sayılı Resmi Gazete ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda, aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Uzmanlarımız tarafından hazırlanan, değişiklikle ilgili özet metin aşağıdadır; Havacılık sektöründeki büyümenin desteklenmesi ve uluslararası yolcu ve yük taşımacılığında Türk havayolu şirketlerinin rekabet gücünü artırabilmesi için havayolu ile yük  ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir. İstanbul ilinde 37 sektöründe yapılacak hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilecektir. “Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci [...]

Devamını oku...

DIR Kararında Değişiklik

26.11.2017 tarihinde yayımlanan DIR Kararı değişikliği tam metni aşağıdaki linkte yer almaktadır. Ayrıca Kararın uygulama Tebliği de yayımlanacak. Değişiklik konularının uygulama şekli tebliğde açıkça belirtilecektir. Uygulama tebliği yayımlandığında tarafınız ile paylaşılacaktır.   Değişiklik konuları ve yorumlarımız:   DIR Kararı 6.maddesinin a,b ve c bentleri için yapılan değişiklik aşağıdadır: YYS sahibi firmalar de indirimli teminat oranı %1 OKSB sahibi firmaların DİİB müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde ki herhangi bir yıl içinde minimum 25 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirmesi durumunda iki yıl boyunca DİİB kapsamında yapacağı ithalatlardan [...]

Devamını oku...

Şeker Kurumu Kanun Hükmünde Kararname ile Kapatılmıştır

Merhaba, 24.12.2017 tarihinde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname tam metni aşağıdaki linkte yer almaktadır. Kararnamenin 70 ve 73.maddelerine istinaden Şeker Kurumu kapatılmıştır. Şeker Kurumunun bütün görev ve yetkileri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilmiştir. Şeker Kurumundan alınan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı (YYT) ile  A/B ve C kotası Şeker Tahsisleri vs bütün konular bu karar ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilmiştir.    

Devamını oku...

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Bina İnşaat Harcamalarındaki KDV İadesi ve Yatırıma Katkı Oranına İlave 15 Puan Uygulaması 31.12.2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

Beklenildiği üzere, imalat sanayine yönelik (Sektör Kodu : 15 -37) düzenlenen Yatırım Teşvik  Belgeleri kapsamındaki bina inşaat harcamalarında  KDV İadesi ve Yatırıma Katkı Oranına ilave 15 puan uygulaması 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Resmi gazetedeki tam metne ulaşmak için tıklayınız: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230M3-6.pdf

Devamını oku...

YYS Mevzuatı Değişti

GİK YÖNETMELİĞİNE 13 EKİM 2017 TARİHİNDE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Başvurularda düzenlenen soru formu sadeleştirilmiştir. Ayrıca tüm başvuruların objektif kriterler üzerinden yapılması amacıyla söz konusu form yeknesaklaştırılarak firmanın durumuna uygun cevapları seçmesi sağlanmıştır. Böylece başvuru sürecinin daha kolay ve hızlı tamamlanmasına imkan sağlanmış olup söz konusu yeni form 3 ay sonra yürürlüğe girecektir. Ceza kararlarının değerlendirilmesinde gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce ihlalin beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesine istinaden düzenlenen ceza kararlarının belgenin verilmesinde dikkate alınmaması yönünde düzenleme yapılmıştır. Hava [...]

Devamını oku...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Tebliğide Değişiklik

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda, Bazı Değişiklikler Yapılmıştır;   Değişikliklerle ilgili kararın tamamı ve yorumlarımız aşağıda yer almaktadır.   Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)   MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2012/1)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlığa müracaat edilir. Ancak, genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım [...]

Devamını oku...

İhracatta Navlun Desteği

Sayın Yetkili, Beklenen Navlun Desteği, Ekonomi Bakanlığı tarafından İhracatçı Birliklerine talimat ekinde bildirilmiştir. Navlun Desteği hakkında açıklama tam metin ektedir. Deniz Yolu Taşımacılık, Kara Yolu Taşımacılık ve Hava Yolu Taşımacılığı için ayrı ayrı destek kapsamı belirlenmiştir. Her 3 taşıma şekli içinde başvuru şartları ekte yer almaktadır. UYGULAMA DÖNEMİ: NAVLUN” için, Uygulama dönemi, (ihraç ürünlerinin Türk hudut kapılarını terk ettiği tarihin esas alınması itibariyle) 01.01.2017  –  31.12.2017 tarihleri arasındaki ihraç taşımalarını kapsamaktadır. Bu itibarla, navlun giderlerine ilişkin navlun faturasının tarihinden itibaren en geç 6 (altı) [...]

Devamını oku...

Orta Yüksek Teknolojilere 4. Bölge Yardımı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararında beklenen değişiklik yapıldı. Kararın en önemli değişikliği Orta-Yüksek Teknoloji Yatırım konularının dahil edilmesi oldu. Buna göre; * Orta-Yüksek Teknoloji konularında (Ek-6) yatırım yapan/yapacak firmalar, 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek. Asgari yatırım şartı ise, bulunduğu bölgenin şartlarını taşıması yeterli olacak. * 31/12/2016 Kurumlar Vergisi indirimi ve Sgk işveren prim payı desteği oranları süresiz olarak uzatıldı. Bu sayede belirli bir süre içerisinde %10 gerçekleşme şartı kalkmış oldu. * Organize Sanayi Bölgesinde yapılan yatırımlar, bir alt bölge desteklerinden faydalanıyordu, artık endüstri bölgesinde yapılan [...]

Devamını oku...

DİİB Kapsamı Tarım Genelgesi Güncellendi

TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2016/1) 26 ARALIK 2016   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) İşbu Genelge, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24’üncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.   Dayanak   MADDE 2 – (1) İşbu Genelge, 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17/01/2005 [...]

Devamını oku...
Bilgi Almak ve Aramak İçin Tıklayın