Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) Eğitimleri

Sizi Arayalım
  • Belge alım, kullanım ve kapama süreçlerinde oluşturulan formların, listelerin ve başvuru evrakının; doğru, projeye uygun, uygulanabilir ve ispatlanabilir şekilde oluşturulmasını sağlamak. Süreçte hazırlanan dokümanlar: Yatırım Bilgi Formu, Yatırım Takip Formu, Yurt İçinden Temin Edilecek Makine Teçhizat Listesi, Yurt Dışından Temin Edilecek Makine Teçhizat Listesi, Taahhütnameler, Kapasite Hesapları.
  • Belge kullanımı sürecinde, listelerin doğru okunması ve belgeye uygun kullanılması, alımların belgenin karakterine ve belgedeki bilgilere uygun yapılmasını sağlamak. Listedeki her alımın; ürün adı, miktarı ve tutarı açısından analiz edilmesinin sağlanması. Konu ile ilgili yasal uygulamaların aktarılması.
  • Belge alımı ve kullanımı sürecinde yol haritası belirlemek. Yol haritasına bağlı olarak her adımda ne yapılacağını, belgeye ait her verinin ne anlama geldiği ve nasıl kullanılacağının öğretilmesi.
  • Belgeyi kullanırken bir yandan kapamaya hazır olacak şekilde kullanmanın öğretilmesi. Konu ile ilgili harcama belgelerinin klase edilme şekli, muhasebe kayıtlarının tutulma şekli ve diğer konuların öğretilmesi.
  • Desteklerden maksimum ve hatasız yararlanma eğitimi yapılması. Bu eğitim; Vergi indirimi, SGK destekleri, KDV muafiyetleri ve faiz desteğini kapsamaktadır.

1.   Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Genel sunum.
2.   Firmanın elinde bulunan mevcut YTB’lerin belge tekniği ve destekler açısından uygunluk analizi.
3.   YTB başvurusu, alımı, kullanımı ve kapama süreçlerinde oluşturulan formların, listelerin ve başvuru evrakının; doğru, projeye uygun, uygulanabilir ve ispatlanabilir şekilde oluşturulmasını sağlamak amacıyla verilecek eğitim. Süreçte hazırlanan ve eğitime konu olan dokümanlar: Yatırım Bilgi Formu, Yatırım Takip Formu, Yurt İçinden Temin Edilecek Makine Teçhizat Listesi, Yurt Dışından Temin Edilecek Makine Teçhizat Listesi, Taahhütnameler, Kapasite Hesapları.
4.   Belge cinsi belirleme, yatırım kapsamında alınabilir destekleri belirleme ve yatırım kapsamını belirleme eğitimleri.
5.   Belge kullanımı sürecinde, listelerin doğru okunması ve belgeye uygun kullanılması, alımların belgenin karakterine ve belgedeki bilgilere uygun yapılmasını sağlamak. Listedeki her alımın; ürün adı, miktarı ve tutarı açısından analiz edilmesinin sağlanması. Konu ile ilgili yasal uygulamaların aktarılması.
6.   Belge alımı ve kullanımı sürecinde yol haritası belirlemek. Yol haritasına bağlı olarak her adımda ne yapılacağını, belgeye ait her verinin ne anlama geldiği ve nasıl kullanılacağının eğitimi.
7.   Belgeyi kullanırken bir yandan kapamaya hazır olacak şekilde kullanmanın öğretilmesi. Konu ile ilgili harcama belgelerinin klase edilme şekli, muhasebe kayıtlarının tutulma şekli ve diğer konuların öğretilmesi.
8.   Sürecin başından sonuna kadar (ekspertiz süreçleri dahil) ve süreçte üretilen dokümanları da içerecek şekilde YTB kapama eğitimleri.
9.   Desteklerden maksimum ve hatasız yararlanmaya yönelik uygulama eğitimleri. Bu eğitim; Vergi indirimi, SGK destekleri, KDV muafiyetleri ve faiz desteğini kapsamaktadır.
10. Bakanlık ile yazışma ve olası hatalarda alınacak aksiyonların eğitimi.

Bilgi Almak ve Aramak İçin Tıklayın