Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Eğitimleri

Form Müşavirlik, YYS beklentisi kapsamındaki eğitim paketine göre; eğitim konuları, eğitim malzemeleri, eğitim periyodu, eğitim verilecek iş birimleri, eğitimi verecek kişi ya da kuruluşu belirler ve uygulamalarını yönetir.

Bakanlık, yazdığı eksik yazılarında sorulara verilen cevaplarda iki durumun özellikle belirtilmesini ister: Konu ile ilgili usul bilgisi ve usulün personele aktarım şekli, yani eğitimler.

Sizi Arayalım
 1. Her iş biriminin çalışma esasları öğrenilecek.
 2. Her iş biriminin çalışma süreç akışları öğrenilecek.
 3. Her iş biriminin çalışma süreçlerinin diğer iş birimleri ile ilişkisi öğrenilecek.
 4. Her iş biriminin çalışma süreçlerindeki kontrol konuları ve kontrol şekilleri öğrenilecek.
 5. Her iş birimi çalışanına, çalışma süreçlerindeki güvenlik konuları, ihlal durumları, ihlalin bildirimi ve ihlalin tekrar etmemesi için yapılacak işlemler öğrenilecek.
 • Prosedür aktarım eğitimleri, her iş birimine kendi birimin yazılı kuralları ile ilgili;
  1. YYS kapsamında iş biriminde yapılan düzenlemelerin aktarılması,
  2. İş birimi prosedür ve sair yazılı kurallarının aktarılması.
  3.Yazılı kurallara göre iş yapılmasının sağlanması eğimi.
 • Arşiv kullanımı eğitimi. 
  1.      Arşive evrak gönderme
  2.      Arşivden evrak alma
  3.      Klasör sırtı oluşturma
  4.      Arşiv güvenliği (yetki bilgilendirmesi)
 • İç kontrol ve iç denetim birimlerine;                                                                                                         
  1.      Periyodik kontrol ve denetimlerin nasıl yapılacağı,
  2.      Periyodik kontrol ve denetim kontrol listelerini oluşturma,
  3.      Periyodik kontrol ve denetim sonuçlarının raporlanması,
  4.      Periyodik kontrol ve denetimlerde tespit edilen eksiklerin giderilmesi için toplantı tertip etme, yazılı kurallarda düzenleme yapma eğitimlerinin verilmesi.
 • İlgili personele;
  1.      Gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyum eğitimi
  2.      İş planı hazırlama eğitimi
 • Kriz yönetimi, iş idaresinin devamlılığı ve güvenliğin yeniden tesisi konularında, eşyaya ilişkin olarak, bütün çalışanlara;
  1- İşe alınan personele kriz yönetimi stratejisi ile ilgili kapsamlı eğitim verilmesi,
  2- Tüm personelin bu çerçevedeki bilgilerini taze ve güncel tutmaları için düzenli aralıklarla ara eğitimler verilmesi,
 • Sisteme ve fiziki mekanlara erişimlerle ilgili, bütün çalışanlara;                                                                                                                                                
  1.      Erişim Yetki Tabloları oluşturma
  2.      Erişim ihlali eğitimi.
 • İhlal yönetimi ile ilgili bütün çalışanlara;
  1.      İhlalin bildirim,
  2.      İhlalin soruşturulması,
  3.      İhlalin tekrar etmemesi için alınacak tedbirler ve DÖF eğitimi.
 • Güvenlik konuları ile ilgili bütün çalışanlara;
  1.      Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumların eğitimi.
  2.      Kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılması muhtemel olan araç içinde ve dışında bulunan gizli bölmeler konusunda, bu alanda deneyim sahibi kişi/kuruluşlardan eğitim alınması.
  3.      Çalışanların şüpheli eşya, insan ve olayları tespit edebilmesi için eğitim vermek
 • İthalat İhracat Birimine öncelikli olarak verilecek eğitimler;
  1.      Eşyanın; Gümrük Kıymeti, Menşei ve GTİP’inin Belirlenmesi ve gümrüğe beyanı ile ilgili yapılan tespitin ve beyanın doğruluğunu kontrol etmek.
  2.      Miktar veya Kıymet Farklılıkları eğitimi,
  3.      İthalatı veya ihracatı izne tabi eşyaların izin süreçleri,
  4.      DFİF kesintisine tabi eşya listesi ve DFİF uygulaması,
  5.      Dampinge Karşı Vergiye Veya Telafi Edici Vergi Uygulaması,
  6.      Ambargoya tabi eşyanın nasıl kontrol edileceği,
  7.      Gümrük mevzuatına uyum eğitimi.
Bilgi Almak ve Aramak İçin Tıklayın