YYS Beklentisi Periyodik Denetimler

Form    Müşavirlik, YYS denetimlerini hem yasal yükümlülükleri yerine getirecek hem de şirkete faydası olacak bir şekilde yapmaktadır.

YYS’nin beklentilerine uygun olarak uzman kişiler tarafından, aşağıdaki konularda ve periyotlarda denetim hizmeti verilmektedir.

  1. Eşya hareketleri ile ilgili gerçekleştirilmiş işlemlerin, geriye dönük olarak, doğru yapılıp yapılmadı amacıyla aşağıdaki denetlemeler yapılır:
  • Gümrük mevzuatı, dış ticaret mevzuatı ve diğer yasal mevzuata uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin, rastgele seçilen örnekler üzerinden, sonradan kontrol yönetmeliğine uygun, yılda bir defa denetlenmesi,
  • Şirket prosedür ve diğer yazılı kurallarına uygun yapılıp yapılmadığının, rastgele seçilen örnekler üzerinden, yılda bir defa denetlenmesi,
                                   Denetimi Yapılacak Birimler
Lojistik (Depo, Nakliye, Sevkiyat) Tedarik Zinciri/Satın Alma Birimi
Güvenlik Birimi Bilgi İşlem Birimi
İnsan Kaynakları Fiziki ve Elektronik Erişim Konuları
Arşiv Birimi (yönetimi) Muhasebe ve Finans Birimleri
İç Kontrol Birimi Üretim ve Üretim Planlama Birimleri
İç Denetim Birimi Kalite Birimi (Ürün ve Dokumantasyon)

 

2. Yukarıda belirtilen denetimlerin neticesinde Bakanlıkça talep edilen Yıllık Faaliyet Raporu firmamızca düzenlenir.

3. Şirket iç kontrol ve iç denetim birimlerinin yaptığı kontrollerin rastgele seçilen örnekler üzerinden yılda bir defa denetlenmesi,

4. Denetim sonucu yapılan tespitlerin firma yönetimine rapor edilmesi.

5. ŞİRKETİ faaliyetleri ile ilgili olarak gümrük mevzuatına ve tedarik zinciri güvenliğine uyum konusunda oluşabilecek riskli alanların tespit edilmesine yönelik yılda bir defa risk analizi yapılması,

6. Denetim birimi tarafından şirket birimlerine aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti verilir;

  • Tedarik zinciri güvenliği ve gümrük işlemlerinin profesyonel bir şekilde yürütülmesi
  • Eşya ile ilgili gümrük yükümlülüğünün doğru biçimde yerine getirilmesi
  • Usulsüzlüklerin tekrar etmemesi, yapılan tespitlere göre şirkette düzenleme yapılarak şirket prosedüründe değişiklik yapılması

7. Denetim birimi, şirketin ilgili iş birimleri tarafından, yılda en az bir defa tertip edilen “mevzuata uyum ile ilgili iyileştirme toplantılarına” bilgilendirici olarak katılım sağlar.

Firmamızda ilgili uzmanlarla iletişime geçmeniz halinde süreç hakkında detaylı bilgilendirileceksiniz.

 

Bilgi Almak ve Aramak İçin Tıklayın