YYS Beklentisi Periyodik Eğitimler

Form Müşavirlik, YYS beklentisi kapsamında kendisinin belirlediği eğitim paketine göre; eğitim konuları, eğitim malzemeleri, eğitim periyodu, eğitim verilecek iş birimleri, eğitimi verecek kişi ya da kuruluşu belirler ve uygulamalarını yönetir.

YYS kapsamında verilmesi gereken ve firmamız eğitim ekipleri tarafından verilen eğitimler aşağıdadır. Eğitimlerin detayları için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

 

YYS KAPSAMI EĞİTİM PAKETİ
EĞİTİM KAPSAMI YYS beklentileri kapsamında, iş birimleri tarafından alınması gereken ve aşağıda belirtilen yıllık eğitimlerin, YYS hazırlık sürecinde şirket ilgili personeline verilmesini sağlamak. Eğitimler, konularına bağlı olarak Denetim ve Eğitim Birimimiz tarafından verilebileceği gibi tarafımızca organize edilerek bağımsız firmalara da verdirilebilir.
EĞİTİM LOKASYONU Eğitimler tek lokasyonda (tercihen şirket merkezi) verilir.
EĞİTİM SÜRESİ Eğitimler; hazırlık sürecinde bir defa, belge alımından sonra da yılda bir verilir. Eğitimin özelliğine bağlı olarak yılda birden fazla verilen eğitimler, program dışı ve ekstra olarak kabul edilir.
Eğitim süreleri her eğitim konusu için bir günü aşamaz.
EĞİTİM ÇİZELGESİ
EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİMİN DOKÜMANI EĞİTİMİ VEREN EĞİTİMİ ALAN İŞ BİRİMLERİ EĞİTİMİN PERİYODU
Arşiv kullanımı eğitimi.                                                                                                                                                         1. Arşive evrak gönderme                                                                                                                     2. arşivden evrak alma                                                                                                                           3. klasör sırtı oluşturma                                                                                                                                     4. arşiv güvenliği (yetki bilgilendirmesi) Arşiv İşleyiş Prosedürü Arşiv Eğitim Dokümanı Arşiv Memuru veya Danışman İş Birimlerinin Arşiv Yetkilileri (temsilcileri) Yılda bir defa
İç kontrol ve iç denetim birimleri tarafından; gümrük ve dış ticaret işlemlerinin mevzuatına uygunluğunu kontrol edebilmeleri ve denetleyebilmeleri için gerekli olan eğitimler * Her iş biriminde YYS kapsamında sağlanan kazanımlar ve iyileştirilmeler listesi,                                                                                                                                                       * Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri Kontrol Listesi                                                                                                                                                                                       * Gümrük İşlemleri Risk Analizi Listesi * Gümrük Müşaviri                 * YYS Danışmanı                   * YGM * Dış ticaret birimi             * İç Kontrol Birimi                           * İç Denetim Birimi Yılda bir defa
İlgili personele mevzuata uyum ve iş planı hazırlama eğitimi Mevcut Eğitim Dokümanı * Gümrük Müşaviri Bütün İş Birimleri Yılda bir defa
Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumların risk analizini yapabilme yöntem eğitimlerini vermek. Güvenlik Birimi Çalışma Prosedürü * ISO Danışmanı         * YYS Danışmanı Güvenlik Birimi Yılda bir defa
Kriz yönetimi ve işin sürekliliği ile ilgili şirketin tüm iş birimlerine eğitim vermek. İş birimlerinin, kriz durumunda işin sürekliliği planlarını hazırlamalarına rehberlik etmek Mevcut Eğitim Dokümanı * ISO Danışmanı         * YYS Danışmanı Bütün İş Birimleri Yılda bir defa
Eşyanın; Gümrük Kıymeti, Menşei, ve GTİP’inin Belirlenmesi ve gümrüğe beyanı ile ilgili yapılan tespitin ve beyanın doğruluğunu kontrol etmek. İlgili sunum ve diğer eğitim dokümanı * Gümrük Müşaviri                                 * YYS Danışmanı * Dış ticaret birimi             * İç Kontrol Birimi                           * İç Denetim Birimi Yılda bir defa
Şirketin güvenlik konularının tüm çalışanlara eğitim yoluyla aktarılması Güvenlik Birimi Çalışma Prosedürü * YYS Danışmanı bütün iş birimleri Yılda bir defa
Firmanın güvenliğine ve tesislerin kendine özgü durumuna ilişkin risk analizi yapabilme (yöntem) eğitimlerini vermek. Güvenlik Birimi Çalışma Prosedürü * ISO Danışmanı         * YYS Danışmanı Güvenlik Birimi Yılda bir defa
Çalışanların şüpheli eşya, insan ve olayları tespit edebilmesi için eğitim vermek Mevcut Eğitim Dokümanı * ISO Danışmanı         * YYS Danışmanı Bütün İş Birimleri Yılda bir defa
Erişim Yetkileri Tablolarına göre elektronik sistem ve fiziki mekanlara yetkisiz erişim yapılmaması eğitimi Erişim yetkilerinin Düzenlenmesi Prosedürü * YYS Danışmanı Bütün İş Birimleri Yılda bir defa
İhlal yönetimi, soruşturma ve DÖF açma eğitimi Mevcut Eğitim Dokümanı * YYS Danışmanı Bütün İş Birimleri Yılda bir defa
* İthalatı veya ihracatı izne tabi eşyaların izin süreçleri,                                   * DFİF kesintisine tabi eşya listesi ve DFİF uygulaması                                 * Dampinge Karşı Vergiye Veya Telafi Edici Vergi Uygulaması                     * Ambargoya tabi eşyanın nasıl kontrol edileceği                                       * Gümrük mevzuatına uyum Mevcut Eğitim Dokümanı * Gümrük Müşaviri     * YYS Danışmanı * Dış ticaret birimi             * İç Kontrol Birimi                           * İç Denetim Birimi Yılda bir defa

 

Bilgi Almak ve Aramak İçin Tıklayın