YYS Yıllık Faaliyet Raporu Ve İzleme Süresi 2 Ay Ertelenmiştir

YYS Yıllık Faaliyet Raporu Ve İzleme Süresi 2 Ay Ertelenmiştir

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tarafından Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine Gönderilen Talimat İle YYS Yıllık Faaliyet Raporu Ve İzleme Süresi 2 Ay Ertelenmiştir

Bakanlık Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 05.10.2018 tarihli, 37754054 sayılı yazıda; 11.07.2018/35761668 ve 13.07.2018/35838878 tarih/sayılı yazılar ile 25.06.2018 tarihli ve 30459 (mükerer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince ibrazı gereken belgelerin hangi tarihe kadar ilgili Bölge Müdürlüklerine sunulması gerektiğinin belirtilmiş olduğu,

Ancak, söz konusu firmalar ve sektör temsilcileri tarafından, başta yıllık faaliyet raporunun hazırlanması olmak üzere yerinde izleme faaliyeti için ibraz edilmesi gerekli belgelerin süresi içerisinde hazırlanmasında mevzuat değişikliğinin yeni olması nedeniyle zorluklarla karşılaşıldığı ve yıl sonunda gerçekleştirilen bilanço ve muhasebe işlemleri nedeniyle firmaların genelinde iş yoğunluğu yaşandığı belirtilerek sertifika sahiplerine uyum sürecinin tanınması talebinde bulunulduğu,

Bunun üzerine bahsi geçen firmalarca gerekli hazırlıkların eksiksiz olarak yapılmasını teminen, Bakanlık Makamından alman 04.10.2018 tarihli ve 37676639 sayılı Onay uyarınca birer örnekleri ilişikte gönderilen;

11.07.2018/35761668 tarihi/sayılı yazıları kapsamında, üç yıldan fazla süredir sertifika sahibi olan firmalar için belirtilen tüm belgelerin ibraz tarihinin iki ay süreyle ertelendiği, söz konusu tarihin 25 Şubat 2019 olarak uygulanacağı,

13.07.2018/35838878 tarihi/sayılı yazıları kapsamında üç yıldan az süredir sertifika sahibi olan firmalardan yıllık faaliyet raporlarını yıl sonuna kadar hazırlamaları gerekenlere ise talep etmeleri halinde, bu işlem için ilave iki ay süre tanınacağı hususları bildirilmiştir.

Konuya ilişkin tasarruflu yazıyı ekte ulaşabilirsiniz.

YYS Süre Uzatımı Yazısı_08.10.2018

Bu yazıyı paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Bilgi Almak ve Aramak İçin Tıklayın